Wkkgz klachtenfunctionaris en geschillenregeling

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) geeft nieuwe regels voor een klachten- en geschillenregeling en vervangt de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz).

De klachtenfunctionaris

De huidige klachtenregeling van het KNGF wordt aan de Wkkgz aangepast.De Wkkgz verplicht de zorgaanbieder om intern een laagdrempelige en effectieve regeling te treffen voor het opvangen en behandelen van klachten.

De zorgaanbieder moet zelf de klacht proberen op te lossen binnen een termijn van zes weken. Voor de patiënt moet de zorgaanbieder gratis een klachtenfunctionaris ter beschikking stellen. Het KNGF stelt daartoe een voorbeeld klachtenregeling ter beschikking en regelt dat er klachtenfunctionarissen zijn waar de zorgaanbieder een beroep op kan doen voor zijn patiënten. De zorgaanbieder beschikt zo over een laagdrempelige, correcte en uniforme klachtenafhandeling. Een goede klachtopvang aan het begin kan geschillen bij een geschilleninstantie voorkomen en beperken. Ook in het geschillenreglement nemen we op dat bemiddeling na indiening van het geschil nog een optie is.

Geschillenregeling

Daarnaast moet een zorgaanbieder per 1 januari 2017 aangesloten zijn bij een door de minister erkende geschilleninstantie. Daartoe gaan we de huidige klachtencommissie omvormen naar een geschillencommissie. Wie nu aangesloten is bij de KNGF klachtenregeling hoeft niets te doen en ontvangt bericht over de aansluiting bij de klachtenfunctionaris en de geschilleninstantie. Het reglement van de geschillencommissie wordt voorgelegd aan de AV van 14 december 2016.

Ook fysiotherapeuten die niet lid zijn van het KNGF en niet staan ingeschreven in het CKR kunnen zich aansluiten bij de klachtenfunctionaris en de geschillenregeling zoals ook de Wkkgz vereist. Het KNGF is in gesprek gegaan met kwaliteitsregister Paramedici/PPN en patiëntenorganisaties. We willen de geschillenregeling identiek inrichten om nauwere samenwerking in de toekomst mogelijk te maken. Voor de korte termijn is het niet haalbaar volledig samen op te trekken.

Meer informatie over de Wkkgz

0 reacties op “Wkkgz klachtenfunctionaris en geschillenregelingAdd yours →

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *