Hartfalen

Met welke klachten kunt u terecht bij de “Slagwerk”therapeut?

Voor mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, of met een al bestaande hartaandoening.

Wat kan de “Slagwerk”therapeut voor u betekenen?

Advies en begeleiding bij bewegen met uw aandoening.

Het streven van Slagwerk is om mensen met hartaandoeningen beter in hun eigen leefomgeving te laten functioneren. Voor Slagwerk staat voorop dat deze mensen op een verantwoorde wijze bewegen. Deze beweegaanbieders in de buurt van de patiënt zouden daarom een belangrijk onderdeel van de revalidatie of de fysiotherapeutisch behandeling hiervan voor patiënten met hart aandoeningen moeten zijn.

Hartfalen is een aandoening die de laatste levensfase van veel mensen overschaduwt. Hartfalen ontstaat doordat de pompfunctie van het hart tekort schiet en leidt hoofdzakelijk tot kortademigheid en vocht in de longen en in de benen. Dit kan ertoe leiden dat mensen eerder moe zijn, minder fysieke inspanningen aankunnen, slecht slapen door benauwdheid en niet zelden ook geestelijke problemen krijgen. Al met al boeten mensen met hartfalen in op hun kwaliteit van leven.

De prevalentie en incidentie van hartfalen nemen sterk toe met de leeftijd In de leeftijd 15-64 jaar komt hartfalen nog nauwelijks voor (1,9 per 1.000 voor mannen en 1,6 per 1.000 voor vrouwen). Voor mannen en voor vrouwen van 65 jaar en ouder is de prevalentie 44,7 respectievelijk 49,1 per 1.000. Voor mannen en vrouwen van 85 jaar en ouder is dit opgelopen tot respectievelijk 153,9 en 149,3 per 1.000.Het aantal ziekenhuisopnamen wegens hartfalen bedroeg 29.838 in 2010 en vormde 8% van het totaal aantal ziekenhuisopnamen wegens hart- en vaatziekten in Nederland.

Waar vindt u een “Slagwerk”therapeut bij u in de buurt?