Visitatie

Visitatie

FysioGroep Haaglanden verzorgt visitatie voor haar leden. Deze visitaties worden uitgevoerd door gecertificeerde visiteurs uit eigen FGH-gelederen.

Voor wie

Binnen het Zilveren Kruis/Achmea-Plusprogramma is het verplicht om elke twee jaar een visitatie uit te voeren.

Bij FysioGroep Haaglanden kunnen twee soorten visitaties worden afgenomen:
• De standaard visitatie is een volledige visitatie door twee visiteurs. Alle criteria voor praktijken die geen HKZ of PLUS status hebben komen aan bod.
• Een verkorte visitatie is gekoppeld aan een (interne) HKZ of PLUS audit. Hierbij vinden de visitatie en audit op dezelfde dag plaats.

Kosten hiervan bedragen: € 862,50 standaardvisitatie en € 487,50 verkorte visitatie

Aanmelden

Om u aan te melden hebben wij de volgende informatie nodig:
a) Soort visitatie
b) Praktijknaam, AGB code en KNGF relatienummer
c) Naam en KNGF relatienummer van contactpersoon visitatie praktijk
d) Bij verkorte visitatie: betreft het een HKZ en/of Plus-certificaat (géén ZK) en met welke geldigheid?

Deze kunt u mailen via het contactformulier.