FGH en Zorgverzekeraars

FGH en zorgverzekeraars

Als zorggroep zijn we altijd bezig met kwaliteit. Dit doen we o.a. door op inhoudelijke thema’s samen te werken en kwaliteitsprotocollen op te stellen. Zo zijn er binnen FGH samenwerkingsverbanden op het gebied van COPD, Hartfalen, Sportklachten, Geriatrie, niet aangeboren hersenletsel, en Bekkenfysiotherapie. Ook zijn we actief bezig met het organiseren van intervisie en visitatie binnen FysioGroep Haaglanden. En we ondersteunen onze leden actief bij het voldoen aan de laatste wet- en regelgeving, bijv. bij de aanstaande invoering van de AVG.

Ook zorgverzekeraars zijn bezig met kwaliteit. Regelmatig nodigen wij zorgverzekeraars uit om te praten over kwaliteit en de visie hierop vanuit zowel de fysiotherapeut als vanuit de zorgverzekeraar. Door met elkaar in gesprek te gaan en actief te laten zien, hoe we bij FGH met kwaliteit bezig zijn, zijn wij in staat om (op sommige vlakken) maatwerkafspraken te maken met de zorgverzekeraars. Kortom een echte win-win situatie!

Kwaliteitscommissie

Binnen FysioGroep Haaglanden is een kwaliteitscommissie actief. Hierin hebben 3 leden zitting, die de opleiding tot Erkend Kwaliteit Coördinator (EKC) hebben gevolgd.

De kwaliteitscommissie houdt zich actief bezig met het bevorderen van de kwaliteit van de fysiotherapie en het hiertoe faciliteren van de bij FysioGroep Haaglanden aangesloten fysiotherapeuten in de ruimste zin van het woord.

Kernbegrippen zijn hierbij intervisie, visitatie, diverse pilots, kwaliteits-protocollen, etc. etc.

Ook zijn onze kwaliteitsfunctionarissen o.a. bevoegd tot het accrediteren van (1-daagse) al dan niet multi-disciplinaire cursussen en bijeenkomsten.